Software pre MSDN AA FEI STU

V sucasnosti je mozne ziskat software cez MS Azure nasledovnym sposobom:

Vytvorte si konto v tvare <osobne_cislo>@stuba.sk pre pre Office 365 na stranke:

http://www.stuba.sk/365

Prihlaste sa tymto kontom na:

https://aka.ms/devtoolsforteaching

Kliknite na modre pole Sign In a zadajte meno a heslo k vytvorenemu kontu.