MSDN Academic Alliance na FEI STU

 

V rámci zakúpenej licencie MSDN AA majú jej študenti možnosť, pri dodržaní licenčných podmienok, používať bezplatne niektoré jej produkty. Softvér MSDN AA je určený výhradne na nekomerčný výskum a výuku. Ide napríklad o vývojárske nástroje radu Visual Studio, MSDN Library, operačné systémy, MS project, MS Visio, SQL servery...

Softvér je študentom poskytovaný cez portál ELMS, ktorý vedie agendu sťahovania produktov a licenčných kľúčov. Na prácu v ELMS musí mať študent vytvorený účet. Ten zakladá správca MSDN AA na základe dohody s kompetentnými pracovníkmi fakulty. Po založení účtu ELMS automaticky kontaktuje študenta e-mailom na <loginAIS>@stuba.sk, ktorý obsahuje ďalšie pokyny ako sprístupniť vybraný softvér.Komunikácia prebieha v anglickom jazyku. Keďže mnohí študenti si mýlia poštové schránky @is.stuba.sk a @stuba.sk, zdôrazňujeme, že nie sú totožné. @stuba.sk obsluhuje webmail.stuba.sk. Ďalej doporučujeme pred reklamáciou o nedoručení mail-u o vytvorení konta do ELMS na spomínanú adresu presvedčiť sa, že schránka nie je presmerovaná inam.

Od septermbra 2015 sa prihlasovacie meno nových používateľov mení. Prečítajte si pozývací mail na webmail@stuba.sk

Po získaní prihlasovacieho mena a hesla a po súhlase s licenčnými podmienkami je možné stiahnutie softvéru zo stránky:

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=ac1b3922-939b-e011-969d-0030487d8897&JSEnabled=1

ELMS automaticky vygeneruje inštalačný kľúč. Po stiahnutí softvéru ELMS odošle potvrdzujúci e-mail na <loginAIS>@stuba.sk.

Zoznam produktov sa mení podľa ponuky MS a potrieb výuky. Samotné sťahovanie prebieha v dvoch fázach. Najprv sa stiahne malý zavádzací program (asi 400kB), ktorý sa uloží na disk. Po jeho spustení sa stiahne celý inštalačný balik do zvoleného adresára a ponúkne jeho inštaláciu. Počet stiahnutí jedného produktu pre jeden učet je obmedzený.

V prípade technických problémov pri sťahovaní balíkov a prípadných otázok sa prosím obráťte na dole uvedenú adresu.

msdnaa /zavinac/ elf /bodka/ stuba /bodka/ sk

(Otázky ohľadom účtov budú akceptované len z oficiálnych mejlových srchánok)